pozycjonowanie zabrze

Należy pamiętać że content marketing nie

pozycjonowanie zabrze
Częstym błędem podczas projektowania kampanii w oparciu o content marketing jest ignorowanie znaczenia kanałów, które docelowo posłużą do kontaktu z odbiorcą.

Należy pamiętać, że content marketing nie tylko daje możliwość przygotowania treści pod kątem odbiorcy, ale umożliwia określenie zaufanych przez niego kanałów medialnych.

.

Widok do druku:

pozycjonowanie zabrze