erp altum

Jakie zadania spełnia program komputerowy w firmie?

W dwudziestym pierwszym wieku, działalność każdej firmy opiera się na programie komputerowym.

Małe firmy korzystają z gotowych programów.

Duże przedsiębiorstwa zlecają wykonanie systemu dopasowanego do swoich specyficznych potrzeb. Poszczególne działy używają odpowiednie oprogramowanie dla firmy.

Księgowość pracuje na module finaerp altum .

Widok do druku:

erp altum