Takie rozwiązanie eliminuje konieczność burzenia starego

uszczelnianie kominów racibórzRemont instalacji grzewczej czasami stanowi nie lada wyzwania.
Często bowiem okazuje się, że oprócz wymiany źródła ciepła, grzejników a także rur niezbędne okazuje się także wymienienie komina. Na pozór jest to bardzo poważne przedsięwzięcie, wiążące się ze zburzeniem starego i wzniesieniem noweguszczelnianie kominów racibórz .